Etika

Etika Batzordea

GSR erakundeko Etika Batzordea aholku-batzorde bat da, ez betearazlea, eta erakundearen zentro eta zerbitzuen esparruan parte hartzen duten pertsonen zerbitzura dago.

Diziplinarteko Batzordea da, hamairu zentro ordezkatzen dituen 16 profesionalez osatua, hauen profila anitza delarik: koordinatzaileak, fisioterapeutak, terapeuta okupazionalak, arreta-zuzeneko laguntzaileak, gizarte langileak,…

Arreta espezializatuan etika hobetzeko helburuak

M6A0198-scaled.jpg

Bere zeregin nagusia gizarte-laguntzan planteatzen diren gatazka etikoen konponbide posibleei buruzko analisia eta aholkularitza eskaintzen zaien arreta espezializatuko kasuak aztertzea da, baita txostenak egitea, jarduteko protokoloak proposatzea edo dilema etikoak behin eta berriz sortzen diren egoeretarako gomendioak egitea. Helburutzat hartzen da, eguneroko arreta asistentzialerako erabakiak hartzerakoan, balioak ezartzea; hau da, pertsona orori tresna baliabide batzuk ematea banakako liskar edo orokorrak bideratzen laguntzeko, asistentziaren kalitatea hobetzen lagunduko diona.

GSR-en zerbitzuak erabiltzen dituzten pertsonei eskaintzen zaien arreta espezializatuaren kalitatea hobetzea du helburu, alderdi etikoei dagokienean:

  • Lantaldean etika asistentzialari buruzko gaien eztabaidak sustatuz.
  • Partehartzaileen artean sor daitezken gatazka etikoetan, erabaki-hartze prozezuak ezarriz.
  • GSR-ko zentro guztietan dauden pertsona erabiltzaileei eskaintzen zaien asistentziaren kalitatea bermatuko duten balidabide eta aukerabideen ezarpena bideratu eta baliatuz.

Etikaren Arauketa GSRn

Kode Etikoaren bidez, erakundeari esijitzen zaio gutxienezko balio moralak zehaztea, gure zerbitzuak Pertsonarengan Oinarritutako Arretan  eskaini ahal izateko. Eragile guztien partehatze eta inplikazioan oinarritzen da, batez ere pertsona erabiltzailea kontuan hartuta.

Etikaren oinarrizko printzipioek arautzen dute kode hau: Kalterik Ez Egitearen Printzipioa, Justiziazko Printzipioa, Autonomiaren Printzipioa eta Ongintzaren Printzipioa. Lau hauek, erabiltzaile bakoitzarentzat Banakako Arreta Planean ezarritako helburuak lortzeko aplikatzen dira.

Scroll to Top