Datuak Babesteko Ordezkaria

Datu pertsonalak babesteko legedia betez, bereziki 2016/679 (EB) Arautegia, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena (“DBEO”) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko Abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa (“DPBLO”), GSR, Koop. E.k jakinarazi nahi dizu Datuak Babesteko Ordezkaria izendatu duela eta interesdunen eskura jartzen dituela bere kontakturako informazioa:

Erakundea: DPO BIDE, S.L.
Hekbidea: Azkoitia plaza, 5, 2.D – 20011 Donostia San Sebastián (Gipuzkoa)
Telefono-zenbakia: +34 943453588
Posta elektronikoa: info@dpobide.com


Datuak Babesteko Ordezkariari buruzko informazioaren azkeneko eguneratze data: 2019/11/14

Scroll to Top